Tillgänglighet.

tillgänglighetsverktyget.

Vi förstår vikten av digital tillgänglighet och har därmed tillgängliggjort ett tillgänglighetsverktyg för att skapa en inkluderande och tillgänglig webbmiljö för alla våra besökare.

För att använda detta verktyg, leta efter en blå ikon placerad i det nedre högra hörnet av varje sida på hemsidan. Denna ikon föreställer en vit figur som sträcker ut sina händer, inramad av en vit cirkel. Genom att klicka på denna ikon öppnas vår tillgänglighetsmeny, som innehåller en rad anpassningsalternativ för att förbättra din upplevelse av hemsidan.

 

I verktyget finns följande nedanstående möjligheter:

 

Innehållskontroll:

Innehållsskalning: Använd detta för att ändra storleken på allt innehåll på hemsidan.
Textstorlek: Denna funktion låter dig ändra storleken på all text på hemsidan.
Radavstånd: Använd detta för att ändra avståndet mellan textlinjer.
Teckenavstånd: Detta alternativ låter dig justera avståndet mellan enskilda tecken i texten.

För alla dessa funktioner finns det en ”Återställa”-knapp bredvid, som du kan klicka på för att återgå till hemsidans standardinställningar.

 

Designkontroll:

Justera textfärger: Använd detta för att ändra färgen på texten på webbplatsen.
Justera titelfärger: Denna funktion låter dig ändra färgen på alla rubriker på webbplatsen.
Justera bakgrundsfärger: Använd detta för att ändra bakgrundsfärgen på webbplatsen.

Precis som med innehållskontrollalternativen finns det också en ”Återställa”-knapp bredvid varje designkontrollalternativ.

 

Vi hoppas att dessa funktioner hjälper dig att navigera på vår webbplats på ett mer bekvämt och tillgängligt sätt. Om du har några frågor eller feedback, tveka inte att kontakta oss.