fbpx

Tillgänglighet.

.

Vi förstår vikten av digital tillgänglighet och har med hjälp av företaget AllAccesible aktiverat ett tillgänglighetsverktyg på capace.se. Vårt mål är att skapa en inkluderande och tillgänglig webbmiljö för alla våra besökare.

För att använda verktyget, orientera dig till en blå ikon placerad i det nedre högra hörnet av webbläsaren. Denna ikon föreställer en vit figur som sträcker ut sina händer, inramad av en vit cirkel. Genom att klicka på denna ikon öppnas tillgänglighetsverktyget, som innehåller en rad anpassningsalternativ för att förbättra din upplevelse av capace.se.

Verktyget är tillgängligt på alla undersidor på capace.se och erbjuder olika anpassningsalternativ för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Observera att på grund av tekniska skäl kan vi ännu inte erbjuda tillgänglighetsverktyget på vår karriärportal (karriar.capace.se), som drivs av Teamtailor.

 

 

I verktyget finns följande nedanstående möjligheter:

 

Innehållskontroll:

Innehållsskalning: Använd detta för att ändra storleken på allt innehåll på hemsidan.
Textstorlek: Denna funktion låter dig ändra storleken på all text på hemsidan.
Radavstånd: Använd detta för att ändra avståndet mellan textlinjer.
Teckenavstånd: Detta alternativ låter dig justera avståndet mellan enskilda tecken i texten.

För alla dessa funktioner finns det en ”Återställa”-knapp bredvid, som du kan klicka på för att återgå till hemsidans standardinställningar.

 

Designkontroll:

Justera textfärger: Använd detta för att ändra färgen på texten på webbplatsen.
Justera titelfärger: Denna funktion låter dig ändra färgen på alla rubriker på webbplatsen.
Justera bakgrundsfärger: Använd detta för att ändra bakgrundsfärgen på webbplatsen.

Precis som med innehållskontrollalternativen finns det också en ”Återställa”-knapp bredvid varje designkontrollalternativ.

 

Orienteringskontroll:

Stäng av ljud: Med detta alternativ kan du stänga av alla bakgrunds- eller automatiska ljud på webbplatsen för att skapa en mer koncentrerad och mindre distraherande upplevelse.
Dölj bilder: Använd detta alternativ om du föredrar en mer textbaserad upplevelse genom att dölja alla bilder på webbplatsen.
Läsguide: Detta alternativ introducerar en visuell guide som följer med dig när du läser texten på webbplatsen. Detta kan vara särskilt användbart för personer med dyslexi eller andra lässvårigheter.
Stoppa animationer: Om du är känslig för skärmrörelser eller om du föredrar en stillbildsupplevelse kan du använda detta alternativ för att stoppa alla animationer på webbplatsen.
Läsmask: Detta verktyg döljer delar av sidan för att hjälpa dig att fokusera på specifika delar av innehållet. Detta kan vara till hjälp för personer med uppmärksamhetssvårigheter.
Markera på hover: Med detta verktyg kommer text eller objekt att framhävas mer när du för musen över dem. Detta gör det lättare att se vad du interagerar med på webbplatsen.
Markera på klicka: Detta verktyg framhäver det område du precis har interagerat med, vilket hjälper dig att se exakt var du har klickat på webbplatsen.
Stor markör: Använd detta verktyg för att göra muspekaren större och mer synlig. Detta kan vara särskilt hjälpsamt för personer med synsvårigheter.

Precis som med alternativen för innehålls- och designkontroll, finns det en ”Återställa”-knapp bredvid varje alternativ för orienteringskontroll. Denna knapp tillåter dig att återgå till webbplatsens standardinställningar.

Vi hoppas att dessa funktioner hjälper dig att navigera på vår webbplats på ett mer bekvämt och tillgängligt sätt. Om du har några frågor eller feedback, tveka inte att kontakta oss.