fbpx

Ordlista SoMe.

ordlistor.

Behöver du en guide i marknadsföringsdjungeln? Känner du dig vilsen när branschkollegor slänger sig med olika engelska ord och termer? För att underlätta för dig har vi tagit fram dessa ordlistor med tydliga och enkla förklaringar.

A/B Test

Innebär att du testar två versioner mot varandra för att se vilken version som ger bäst resultat. Exempel: du kan testa två nyhetsbrev eller två annonser mot varandra.

Adblock

Är ett webbläsartillägg som blockerar bland annat popup-fönster, banners och spårningsscript när du surfar på nätet.

Affiliatemarknadsföring

Det är en metod där en webbplatsägare publicerar reklam och länkar till annonsören. Webbplatsägaren får provision för de köp som görs genom länken hos annonsören.

Algoritm

Det är enklast förklarat instruktioner över hur information rankas, nämns ofta tillsammans med sociala medier. Algoritmen sorterar ut den information som troligtvis är mest relevant för användaren.

Alt-Text (Alt-Tagg)

Det är en HTML-kod som beskriver vad en bild föreställer, för att göra den synlig för sökmotorer tex: Google. En Alt-text kan vara avgörande när det kommer till produktbilder, eftersom det kan påverka hur en webbplats rankas av sökmotorerna.

Bounce Rate

Det visar andelen besökare som gått in på webbplatsen och sedan lämnat sidan utan att interagera med innehållet. Bounce rate är ett mätvärde som man använder för att analyserar inkommande trafik till sin webbplats.

Branded Content

Är innehåll som direkt skapar en koppling mellan varumärke och konsument. Syftet med Branded content är att fokusera på värderingar och stärka varumärkeskännedomen, snarare än att lyfta fram produkter eller tjänster i innehållet.

CMS (Content Management System)

Det är ett system till för att publicera och hantera innehåll på en webbplats. Man behöver inte kunna HTML-kodning, det finns ofta färdiga mallar som till exempel WordPress.

Content Marketing (Innehållsmarknadsföring)

Är ett strategiskt arbetssätt där man skapar innehåll som är värdefullt och relevant för mottagaren i de plattformar där man är aktiv.

Conversion Rate

Det är ett sätt att procentuellt mäta antalet besökare som genomför en önskad åtgärd på en webbplats.

Cookie

Är en textfil som skickas till besökarens webbläsare när hen besöker en webbplats. Cookies samlar in information om besökarens beteende på sidan och använder den informationen för att göra sidan mer användbar.

CPC (Cost Per Click)

Priset en annonsör betalar för ett klick, till exempel på en annons. Termen används som parameter vid digitala medieköp på plattformar som t.ex. Google och Facebook.

CPL (Cost Per Lead)

Innebär priset en annonsör betalar för ett lead. Det finns även företag som har detta som affärsmodell där annonsören på förhand vet priset och betalar för varje genererad lead.

CPM (Cost Per Mille)

Är kostnaden per tusen visningar och används vid digital annonsering. Det är en parameter man ofta fokuserar på vid kampanjer kopplat till varumärkeskännedom.

CRM (Customer Relationship Management)

Det är en systematisk process för att möta och ta hand om befintliga, men även potentiella kunder. CRM hjälper organisationer att effektivisera sitt arbete i form av att förbättra kundservicen, öka försäljningen etc.

CTA (Call To Action)

Innebär att man uppmanar besökaren att vidta en viss åtgärd när hen integrerar med ditt innehåll. Det kan till exempel vara en knapp med uppmaningen att “registrera dig här” “köp nu” etc.

CTR (Click Through Rate)

Visar klickfrekvensen, det innebär andelen klick i förhållande till antalet visningar. Man räknar ut CTR genom att ta antalet klick på din annons dividerat med antalet gånger som annonsen visats.

DOOH (Digital Out Of Home)

Är utomhusreklam i form av annonser, bild eller video som visas på digitala skärmar. Dessa skärmar finns bland annat vid tågstationer, flygplatser och köpcentrum etc.

Facebook Ads Manager

Är ett verktyg där man skapar och optimerar kampanjer för att synas på Facebook och Instagram.

Facebook Business Manager

Genom Business Manager kan annonsören hantera flera annonskonton och företagssidor.

Frekvens

Inom marknadsföring innebär det antalet gånger en person har sett din annons i genomsnitt.

Google Ads

Ett annonsverktyg som gör det möjligt att annonsera på Google och YouTube.

Google Analytics

Är ett kostnadsfritt verktyg för att spåra och mäta trafik på din webbplats, samt analysera besökarnas beteende på din webbplats och mycket mer.

Hashtag (#)

Hashtags används flitigt på sociala medier och fungerar som sökbara taggar, där du kan kategorisera ämnen efter sökord.

Inbound Marketing

Är en marknadsföringsmetod som innebär att kunden ska komma till dig istället för att du ska komma till kunden. Man skapar värdefullt innehåll, attrahera kunder genom att exempelvis ge tips, råd eller publicera en guide inom ett visst ämne.

Influencer Marketing

Innebär att en person- influencer marknadsför din produkt i sina egna kanaler, exempelvis på Instagram eller Facebook.

Konvertering

Innebär att en besökare genomför en handling på din webbplats som skapar ett värde. Det kan tex vara: genomför ett köp, börjar prenumerera på ett nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär.

KPI (Key Performance Indicators)

Är ett nyckeltal och ett viktigt mätvärde. KPI har en tydlig koppling till ditt företags mål och resultat.

Landningssida

Är den webbsida en besökare landar på efter att ha klickat på en länk eller en annons. På landningssidan har man ofta en tydliga CTA för att tex uppmana besökare att genomföra ett köp eller att fylla i ett formulär.

Lead

Ett lead är en besökare som på ett eller annat sätt har visat intresse för din produkt eller tjänst. Det är en potentiell kund.

Lookalike-målgrupp

En målgrupp som baseras på dina befintliga kunder. När du väljer denna målgrupp riktar du dina annonser till en målgrupp med liknande intressen och demografi som din redan befintliga målgrupp.

Marketing Automation

Är automatiserad marknadsföring baserat på kundens digitala beteende. Man vill hjälpa kunden vidare i sin köpresa och skickar därmed relevant innehåll per automatik.

OOH (Out Of Home)

Traditionell utomhusreklam, tex: affischer vid busshållplatser, tågstationer, elskåp, köpcentrum osv.

Organiskt innehåll

Man publicerar något där innehållet sprids baserat på hur användare engagerar sig, kan vara kommentarer, delningar osv. SEO (sökmotoroptimering) och innehåll dina egna kanaler (tex Instagram och Facebook) är organisk marknadsföring.

Paid Social

Är betald marknadsföring i sociala medier, tex: Instagram, Facebook, You-Tube, Linkedin m fl.

Persona

Det är en fiktiv person som motsvarar en person i din målgrupp. Är det en bred målgrupp skapar man ofta flera personas. De används för att kommunicera mer träffsäkert med målgruppen/målgrupperna som man fastställt.

Pixel

Det är ett spårnings-script vilket är ett sätt att spåra besökarnas åtgärder på webbplatsen genom en spårningskod. Man kan även använda pixeln för att skapa lookalikes-målgrupper och åter annonsera mot besökare.

Programmatic

Är en automatiserad köpprocess av annonsutrymme på nätet som sker i realtid. Displayannonsering köps främst genom programmatic.

Retargeting

Även kallat Remarketing vilket är marknadsföring som riktas mot användare som besökt din webbplats tidigare, eller har använt din app.

ROAS (Return on Ad Spend)

Är ett sätt att mäta och utvärdera lönsamheten i din annonsering. ROAS räknas ut genom att dividera intäkterna från annonseringen med kostnaden för annonseringen.

ROI (Return on Investment)

Är en term som redovisar avkastning på investeringar. ROI räknas ut genom att dividera nettoresultatet (vinsten) med kostnader (insatsen).

ROMI (Return on Marketing Investment)

Innebär att man mäter hur lönsam en marknadsföringskampanj har varit i syfte att fatta rätt beslut inför kommande kampanjer och investeringar.

Räckvidd

Är ett mätvärde som ger dig information om hur många personer som sett din annons minst en gång under kampanjens livstid.

SEA (Search Engine Advertising)

Det är sökmotorannonsering och sammanfattar alla sökord som du köper för att öka din synlighet på sökmotorerna.

SEM (Search Engine Marketing)

Det är sökmotormarknadsföring och innebär att man marknadsför sig i sökmotorer.

SEO (Search Engine Optimization)

Sökmotoroptimering innebär att du optimerar din webbplats för att ranka bättre i sökresultatet på de olika sökmotorerna. För att göra ett bra arbete är det viktigt att optimera texterna på webbplatsen och ha med relevanta sökord.

SMM (Social Media Marketing)

Digital marknadsföring i sociala medier, tex på Facebook, Instagram, Linkedin mfl.

Storytelling

Som företag förmedlar du ett budskap genom en berättelse som väcker uppmärksamhet och får dig att synas och höras. Syftet med denna typ av marknadsföring att är fånga publiken och få hen att känna och förstå dina värderingar. Tex så arbetar ICA mycket med storytelling genom sin tv reklam.

Sökord (Nyckelord)

Ord och fraser som du arbetar med på din webbplats för att sökmotorerna ska ranka dig högre för de som söker på de relevanta sökorden.

UGC (User Generated Content)

Är innehåll som kunder skapat och publicerat på sociala medier om din produkt/tjänst. Det kan tex vara ett blogginlägg eller en video/bild på produkten i någon social plattform.

USP (Unique Selling Point)

En unik fördel som får ert företag att sticka ut från era konkurrenter.

Viralt

När något blir viralt innebär det att något blir omtalat och spridningen är hög och innehållet får stor räckvidd och en viral spridning. Vanligt i sociala medier.

Word Of Mouth

En marknadsföringsmetod där man som företag arbetar för att få sina nöjda konsumenter att prata om ens produkt/tjänst. Ett effektivt sätt att sprida ett positivt rykte om ens varumärke.