fbpx

Ordlista SEO.

ordlistor.

Behöver du en guide i marknadsföringsdjungeln? Känner du dig vilsen när branschkollegor slänger sig med olika engelska ord och termer? För att underlätta för dig har vi tagit fram dessa ordlistor med tydliga och enkla förklaringar.

301 Redirect

301-redirect är ett av de viktigaste verktygen inom SEO, eftersom det talar om för sökmotorerna att webbadressen har flyttats permanent till en ny webbadress. 301-redirect är ett effektivt sätt att bevara din befintliga länkstyrka och ranking.or och från olika leverantörer

302 Redirect

302 redirect är en kod som innebär att en sida omdirigeras tillfälligt. Den signalerar till sökmotorerna att sidan har fått en tillfällig URL. 302 redirect kan användas när du har tillfälliga produkter eller när du bygger om din webbplats.

ALT-Text

ALT-texten för dina bilder kan hjälpa användarna att förstå vad bilden handlar om. Det gör också din webbplats mer sökmotorvänlig eftersom det ger mer information och hjälper till att placera dig för vissa nyckelord.

Auktoritet

En god auktoritet får du genom att Google bedömer att din hemsida har ett gott rykte. Google bedömer ditt rykte på nätet främst utifrån om andra webbplatser med hög auktoritet länkar till dig. Ju fler relevanta länkar av hög kvalitet din webbplats får, desto bättre. Ditt värde ökar också om du själv länkar till andra webbplatser med hög auktoritet.

Ankartext

Ankartexten är den text som du kan klicka på för att komma till en annan sida och som ger besökarna på din webbplats en ledtråd om ämnet för den länkade sidan.

Backlink

En backlink är en extern länk till din webbplats. Backlinks är en av de viktigaste faktorerna inom SEO, som bidrar till att avgöra hur högt din webbplats rankas i sökmotorerna.

Extern länk

Länkar som leder till en annan domän kallas externa länkar. Om du klickar på en extern länk öppnas en oftast ny flik i webbläsaren och du kommer till en annan webbplats.

Intern länk

När du klickar på en Intern länk innebär det att du leds till en annan sida, men inom samma domän.

Bounce rate

Avvisningsfrekvens är den procentuella andelen besökare som bara tittar på en sida på din webbplats innan de lämnar den. Om dina webbsidor inte är engagerande kommer besökarna att hoppa av och lämna webbplatsen snabbt.

Canonical URL

Canonical URL är en tagg som bör implementeras om din webbplats har mer än en sida med samma innehåll. Genom att implementera den kan du tala om för sökmotorerna vilken sida de ska indexera.

Crawler

Crawler (även kallad spider eller spiderbot) finns i alla sökmotorer och ansvarar för att kontrollera innehållet i en domän och dess relevans för nyckelord. Ju bättre relevans, desto högre blir din ranking när någon söker efter relevanta ord.

Crawl budget

Crawlbudget är helt enkelt hur många och vilka sidor en sökmotorspindel kontrollerar inom en viss tidsram. Ju fler sidor din webbplats har desto viktigare blir det med bra laddningstider och interna länkar så att spindlarna förstår att det finns fler sidor att kontrollera.

Robots.txt

Robots.txt är en textfil som är kopplad till din domän och används för att hindra sökmotorspindlar från att indexera sidor specifika sidor på din webbplats. Sidor som du inte vill ska synas i sökresultaten.

Disallow

Disallow är ett kommando i robots.txt för att tala om för sökmotorerna vilken del av webbplatsen du inte vill att de ska indexera. Detta är inget bindande för sökmotorernas spindlar, utan bör snarare ses som ett direktiv.

Duplicerat innehåll

Duplicerat innehåll påverkar din ranking negativt när det gäller att synas högt upp i sökresultaten. Det innebär att samma text förekommer över flera olika sidor på din webbplats eller att en annan webbplats har kopierat texten.

Sitemap

En sitemap är en karta över din webbplats som hjälper sökmotorspindlarna att hitta vilka sidor som kan indexeras på din webbplats. Sitemaps berättar också för sökmotorerna vilka sidor som är viktigast på ens hemsida.

Statuskoder

Vid besök av en webbplats begär din webbläsare information från webbplatsens server för att kunna ladda sidan. En statuskod returneras och visas i din webbläsare beroende på vilken status sidan har. Ett klassiskt exempel som de flesta stött på är Error 404 som visas när sidan inte hittas.

Strukturerad data

Strukturerade data är ett sätt att beskriva din data på hemsidan för att sökmotorerna enklare ska förstå den. Exempelvis när man söker på en maträtt och får upp receptet direkt i sökresultat.

H1 – H2 – H3

Använd rubriktaggar för att få en tydlig struktur på din webbplats och göra det lättare för besökare och sökmotorer att förstå ditt innehåll. Huvudrubriken är det man kallar för H1, medan H2 och H3 är underrubriker. Dessa rubriker ska innehålla relevant innehåll med dina nyckelord inkluderade.

Indexering

Att din webbsida indexeras betyder att den blir listad hos en sökmotor. En sida syns inte i sökresultatet förens den först har blivit indexerad.

Innehåll

Innehållet du publicerar på din webbplats är grunden för en kraftfull strategi för sökmotoroptimering. Genom att lägga till innehåll av god kvalitet, till exempel användbara artiklar, korrekta rubriker och länkar, ökar du möjligheterna att synas i sökresultatet.

Keyword stuffing

Ett klassiskt nybörjarmisstag när man arbetar med SEO är keyword stuffing. Det är när man försöker fylla sina sidor med alldeles för mycket sökord på ett och samma ställe. Det gäller att man använder sig av rätt mängd sökord. För mycket ger en motsatt effekt då sökmotorerna ser detta som något negativt.

Landningssida

Landningssidan är en viktig del av din strategi för digital marknadsföring. Det är det första som en potentiell kund ser när han eller hon besöker din webbplats. Målet med en landningssida är att direkt ge besökaren relevant information som är relaterad till vad de sökt efter, så snabbt som möjligt. Inte låta dem leta runt på webbplatsen efter det dem söker

Länkbete

Länkbete innebär att man har intressant och uppdaterat innehåll som skapar intresse hos besökarna, vilket i sin tur får dem att länka till din sida.

Länkbygge

Länkbygge är processen att öka antalet länkar till din webbplats från andra webbplatser. Exempelvis se till att en samarbetspartner länkar till din hemsida.

Long-tail

När du arbetar med longtail SEO använder du sökord som består av tre eller fler ord. Vilket ofta innebär lägre konkurrens och större chans för konvertering på det valda sökordet.

Metatitel

Metatitel är den titel i blått som syns i sökresultatet på Google. Att arbeta rätt med nyckelorden i din metatitel kan vara avgörande för hemsidans SEO.

Metadescription

Metabeskrivning är den text som visas under metatiteln i ett sökresultat och beskriver din sida. En metadescription är ett bra verktyg för att skapa intresse och få personer att klicka på din artikel.

Nyckelord

Nyckelord är de ord som du vill din hemsida rankar på hos sökmotorerna. Dessa ord hjälper dig att bli hittad för de tjänster eller produkter som din webbplats erbjuder. Genom att använda rätt nyckelord kan du skapa relevant trafik till din webbplats och hjälpa dig att omvandla fler besökare till kunder.

Organisk trafik

Organisk trafik är gratis trafik från de olika sökmotorerna och inte trafik från annonser. Du får en ökad mängd organisk trafik genom bra SEO och när folk på söker efter något du erbjuder hittar de din webbplats.

On page/Off page

On page är faktorer inne på din egna webbplats som påverkar din SEO, exempelvis informativ text. Off page är motsatsen, faktorer utanför din hemsida som påverkar din SEO, som externa länkar.

Page Speed

Är hastigheten av din webbplats, hur snabbt den laddar innehållet på sidor. En svag webbplatshastighet påverkar ditt resultat negativt på rankingen hos sökmotorerna. Det är viktigt att man idag har en hemsida som är snabb både för mobil och dator.

Ranking

Ranking inom SEO är din hemsidas position på sökresultatet hos de olika sökmotorerna när någon söker på dina nyckelord.

Rankingfaktorer

Är de faktorer som sökmotorerna mäter hemsidans relevans och värde på. Google har drygt 200 olika rankingfaktorer.

SERP

SERP, också känt som Search Engine Result Page. Är den sida som du dyker upp när du söker efter något hos sökmotorerna. Det är i SERP:en du vill ranka högt på när man pratar SEO.

Sökfrekvens

Antalet sökningar som görs på ett specifikt ord inom en viss tidsram. Sökfrekvens är något man ofta tittar på när man gör en SEO-analys av en hemsida.