fbpx

Ordlista Google Ads.

ordlistor.

Behöver du en guide i marknadsföringsdjungeln? Känner du dig vilsen när branschkollegor slänger sig med olika engelska ord och termer? För att underlätta för dig har vi tagit fram dessa ordlistor med tydliga och enkla förklaringar.

Annons

Annonserna innehåller själva texten som visas på sökmotorernas resultatsidor (SERP). Inom annonsgruppen kan du ha flera annonser med olika rubriker, beskrivningar och uppmaningar till åtgärder. Det finns vissa regler och begränsningar för hur långa olika delar av annonsen kan vara, men överlag finns det utrymme för kreativitet.

Annonsgrupper

En kampanj kan innehålla en eller flera annonsgrupper. En annonsgrupp kan innehålla annonser och nyckelord som är relevanta för varandra. Om du har en kampanj för skor kan en annonsgrupp vara för damskor och en annan för herrskor

Annonsrankning

Annonsranking är ett värde som bestämmer din annons position i sökmotorn. Annonsens kvalitet påverkar bland annat hur mycket du betalar för varje klick på din annons. Om du har ett bra kvalitetsresultat betyder det att Google anser att din annons är relevant för det som användarna söker. Ett bra kvalitetsbetyg kan också innebära att du får fler klick på dina annonser och därmed mer trafik på din webbplats.

Annonsrelevans

Statusen för din annons bestäms av sökorden i din annonsgrupp. Din annons kan ha tre olika statusar.
Genomsnittlig: Dina sökord i annonsgruppen är relevanta för alla sökord i sökfrågan.
Över genomsnittligt: Dina nyckelord i annonsgruppen är relevanta för alla nyckelord i sökfrågan och det finns en stark matchning mellan dem.
Under genomsnittet: Dina sökord i annonsgruppen är endast delvis relevanta för vissa av sökorden i sökfrågan.

Bredmatchning

Breda matchningar är standardtypen för matchning av sökord. I en bred matchning kan nyckelordet matcha söktermer i vilken ordning som helst. Om ditt sökord till exempel är ”röda skor” kan det matcha såväl ”röda skor” som ”blå skor” eller till och med ”skor med röda skosnören”.

Budget

Google Ads kan visa dina annonser hela dagen varje dag tills din dagliga budget är uppnådd. Det praktiska med det här alternativet är att du kan ställa in en konsekvent budget för att få ut mesta möjliga av dina annonsutgifter och aldrig överstiga din satta dags budget vilket ger dig total kontroll över hur mycket som spenderas.

Budstrategi

När du skapar Google Ads kampanj måste du välja den budstrategi som bäst passar ditt mål. Hur du positionerar dina produkter eller tjänster i förhållande till dina konkurrenter, hur många klick du vill få och hur mycket pengar du vill spendera på annonsering måste bestämmas före kampanjen.

CPA

CPA betyder cost per acquisition, vilket innebär att du bara betalar när en besökare omvandlas till en betalande kund. Konverteringen kan vara ett köp, att anmäla sig till ett nyhetsbrev via e-post, ladda ner en app eller fylla i ett förfrågningsformulär.

CPC

CPC betyder cost per click och betyder att du som annonsör betalar varje gång någon klickar på din annons. Du kan själv ställa in maximikostnaden för CPC för att hålla din spendering inom ramen av vad du tänkt dig.

CPM

CPM betyder cost per mille (tusen visningar) och innebär att du som annonsör betalar en viss summa varje gång din annons ses 1000 gånger. Detta används därför främst vid Display annonsering.

CPV

CPV betyder cost per view) kan användas om en annonsören betalar per visning, vid ett visst antal visningar (CPM), eller per interaktion. CPV används främst vid video annonser. Per interaktion betyder att kostnaden sker vid exempelvis en försäljning, registrering eller annan önskad handling.

CTR

CTR betyder click through rate. Ju fler som klickar på dina annonser och därefter agerar på det du marknadsför, desto mer pengar tjänar du. Det är därför viktigt att din annons är synlig och att den når ut till målgruppen. CTR står för click-through rate och hjälper dig att beräkna hur många av dem som ser din annons som klickar på den.

Demografi

Du kan ställa in kampanjens inriktning på ålder och kön. Du kan till exempel välja att bara visa annonser för kvinnor. Du kan välja upp till fem olika åldrar. Du kan också välja att dölja din annons för män om du vill rikta dig enbart till kvinnor. Om du vill rikta in dig på en mer specifik grupp människor kan du göra det under målgrupper

Displaykampanj

Display Network är en samling webbplatser – inklusive specifika Google-webbplatser som Google Finance, Gmail, Bloggar och YouTube – som visar Google Ads-annonser. Nätverket omfattar även mobila webbplatser och appar. Nå kunder på olika enheter: Display Network når 90 % av internetanvändarna i hela världen. Det är tillgängligt på över 2 miljoner webbplatser och appar bara i USA

Enheter

Typen av enhet bestäms av användarens webbläsarinställningar. Du kan ställa in din annons så att den visas på stationära, surfplattor eller mobila enheter (eller en kombination av dem). Du kan till exempel välja att visa din annons endast på mobila enheter om du har en mobilspecifik webbplats som är på gång.

Exakt matchning

Användarens sökord måste matcha exakt med ditt sökord. Exakt matchning av nyckelordet ”skor” innebär till exempel att din annons kan utlösas av en sökning på ”skor”.

Exponeringar

Google räknar exponeringar varje gång besökaren ser annonsen utan att dem har behövt klicka på den vilket innebär att exponeringar kan ske flera gånger under en persons onlinesession. Om de ser samma annons om och om igen (till exempel om de använder samma webbläsare med samma annonsinställningar) räknas det som en exponering varje gång.

Frasmatchning

Med frasmatchning kan du ange en exakt ordföljd för de sökord som ska matcha dina sökord. I en frasmatchning måste nyckelordet innehålla alla ord i sökordet och i samma ordning. Du behöver dock inte ange varje enskilt ord i sökordet – vissa kan hoppas över. Om ditt sökord till exempel är ”röda skor” kan det matcha ”röda löparskor”.

Kampanj

I Google Ads kan man säga att Google Ads är uppdelat i olika nivåer där kontonivån kommer först, följt av kampanjnivå och annonsgruppsnivå. På kampanjnivå kan du bland annat ställa in budget, språk och var kampanjen ska visas.

Klick

Klick är en reklamterm som används för att beskriva ett mätbart svar på en annons. Ett klick är varje gång någon ser din annons och klickar någonstans på den för att komma till din webbplats. Ett klick räknas även om personen inte når din webbplats.

Konverteringar

En konvertering är när en besökare har uppnått ett av dina uppsatta mål. Makrokonvertering kan vara köp av en vara på en e-handelswebbplats eller anmälan till en tjänst. En mikrokonvertering kan vara en anmälan till ett nyhetsbrev eller ett klick på en sida på webbplatsen.

Kvalitetsresultat

Kvalitetsbetyget är ett mått som Google använder för dina annonser och som ger dig ett betyg från 1-10. Poängen du får bestäms av annonsens och nyckelordens relevans samt målsidan. Kvalitetsbetyget påverkas bland annat av klickfrekvensen (CTR), vilket innebär hur många som har klickat på din annons jämfört med hur många som har sett den. Detta innebär att ju mer relevant din annons är, desto högre blir kvalitetsbetyget. Kvalitetsbetyget påverkar också hur mycket du betalar per klick på dina annonser.

Manuell CPC Budgivning

Du fastställer det högsta beloppet per klick för varje sökord i din kampanj. Om någon klickar på din annons kostar det klicket inte mer än det maximala CPC-budet gånger annonsrankningen för den näst högsta konkurrerande annonsen.

Maximera klick

Automatiskt budgivningssätt som håller dig inom ditt budgetgräns och ger dig så många klick som möjligt. Du betalar det lägsta beloppet för varje klick, men det är inte garanterat att du får exakt det beloppet. Vissa klick kan kosta mer och andra mindre än det högsta beloppet som du har ställt in i din annonsgrupp. Detta beror på hur relevanta dina annonser, nyckelord och webbplatser är för användarna som klickar på dem.

Målgrupper

Målgruppen är den grupp människor som du har riktat in dig på i din kampanj. Om du till exempel registrerar en grupp personer som gillar ett visst varumärke i en målgrupp eller använder en standardmålgrupp kan den användas som målgrupp i din kampanj.

Målsidor

En målsida (landningssida) är en webbsida dit kunden skickas från t.ex. en betald annons. Syftet med landningssidan är att konvertera besökare till kunder genom att ge dem den information de behöver för att fatta ett köpbeslut.

Negativa Sökord

Negativa sökord används för att filtrera bort irrelevant trafik från dina annonser. Genom att använda negativa sökord visas din annons inte om en användare söker efter det sökord som du har angett som negativt. Du bör inkludera negativa sökord i din kampanj så att du inte slösar pengar på okvalificerade leads eller klick.

Placeringar

Platser är de platser där dina annonser kan visas. Det kan vara andra webbplatser och appar som ingår i Googles Display-nätverk. Vilka platser du väljer för dina annonser beror på dina mål. Du kan välja att visa annonser på specifika webbplatser eller appar, eller välja att visa din annons endast i vissa länder, regioner eller städer. Du kan också utesluta platser där du inte vill att dina annonser ska visas.

Rekommendationer

Rekommendationer är tips och förslag som kan spara tid och pengar eller hjälpa dig att dra nytta av nya funktioner som kan öka dina kampanjers resultat, t.ex: Ändra leveransmetod för en kampanj från standard till accelererad. Ta bort nyckelord som inte presterar bra. Lägga till negativa sökord för att se till att annonser inte visas för sökningar som innehåller dessa ord.

Remarketing

Remarketing är en form av onlineannonsering som gör det möjligt att rikta sig till specifika grupper av användare som redan har besökt din webbplats eller tittat på dina produkter. Remarketing kan användas för att rikta in sig på olika typer av besökare, bland annat de som har övergett en kundvagn, besökt en specifik sida på din webbplats eller helt enkelt besökt din webbplats inom en viss tidsram.

Responsiva annonser

Responsiva annonser är byggda från grunden för att vara flexibla och dynamiska, vilket gör att du kan få ut det mesta av dina kampanjer. Med responsiva annonser kan du skapa fler rubriker och beskrivningar än vanliga annonser. Google testar sedan vilken kombination som fungerar bäst tillsammans och anpassar innehållet till kundens sökbegrepp.

Sökord

Sökord (nyckelord) är de ord som du väljer för att din annons ska visas på. Det innebär att när någon söker efter det sökord du har angett kommer din annons att visas i användarens sökresultat. Det finns tre olika typer av nyckelord, bred matchning, frasmatchning och exakt matchning.

Sökordsmatchning

Bred matchning: Sökordet kan användas i vilken ordning som helst och användarens sökord kan innehålla extra ord. Till exempel innebär bred matchning på nyckelordet ”skor” att din annons kan utlösas av en sökning på ”svarta skor med skosnören”.
Frasmatchning: Nyckelordet måste matcha användarens sökord i exakt ordning. Exempelvis innebär frasmatchning av nyckelordet ”skor” att din annons kan utlösas av en sökning på ”blå skor”.
Exakt matchning: Användarens sökord måste matcha exakt med ditt sökord. Exakt matchning av nyckelordet ”skor” innebär till exempel att din annons kan utlösas av en sökning på ”skor”.

Sökordsplaneraren

Sökordsplaneraren är ett verktyg som du kan använda för att hitta alternativa sökord för dina kampanjer och se hur hög sökfrekvensen är för dessa sökord. Det är gratis att använda, men kräver ett Google Ads-konto. Skapa en ny kampanj och generera en lista med rekommenderade sökord baserat på din webbplats eller produktkategori.

Söktermer

Söktermer är de ord (eller fraser) som människor använder för att komma till din annons. När du vet vilka sökord människor använder när de söker efter saker som har med ditt företag att göra kan du skapa annonser som är mer relevanta för dem. Ju mer relevanta dina annonser är, desto större är sannolikheten att folk klickar på dem.

Sökvolym

Nyckelordsforskning är processen att identifiera nyckelord som är relevanta för din verksamhet, med hög sökvolym och låg konkurrens. Även om sökvolymer kan vara användbara är det inte alltid en bra idé att välja nyckelord med stora sökvolymer. Detta beror på att mycket konkurrensutsatta sökord är svåra att ranka för och sannolikt kräver höga budgetar.

Ändringshistorik

Du får en lista över alla ändringar som gjorts i dina annonser och kampanjer sedan de skapades, tillsammans med information om vilken användare eller automatiserad process som gjort varje ändring, när den gjordes, vilka element som påverkades med mera. Utmärkt verktyg för att utvärdera tidigare ändringarnas resultat.