Capace Media

Grafisk profil

Det är helheten som formar varumärket

Man kan säga att en grafisk profil är riktlinjer för hur företagets grafik ska se ut och användas. Här talar vi ofta i termer såsom “visuell identitet” och “grafiska riktlinjer”. Har man inte detta är det lätt att företagets kommunikation kan uppfattas som oprofessionell om materialet ser olika ut varje gång något kommuniceras ut till kunder eller följare. Med den grafiska profilen får du dina kunder att känna sig trygga och säkra på att just ert företag är avsändaren. Detta samtidigt som att igenkänningsfaktorn ökar bland de potentiella kunderna. Den grafiska profilen ska kunna användas ledigt och ha tydliga och enkla riktlinjer för exempelvis hur företaget/varumärkets logotyp ska användas.
t

Vad innehåller en grafisk profil?

Den grafiska profilen är en form av riktlinjer och vägledning för att visa på hur företaget ska marknadsföra sig visuellt och grafiskt. Det kan exempelvis handla om allt ifrån typsnitt och färger till placeringar av logotyp. Det ska framgå både vilka element som representerar företaget och hur dessa ska användas på olika material. Det mest självklara i den grafiska profilen är hur logotypen ska se ut och hur den ska användas mot olika färger och situationer. Utöver detta är det viktigt att ta fram vad som just är företagets färger och om man har särskilda genomgående symboler som ska användas. För att göra en tydlig grafisk manual är det även vanligt att man visar hur brevpapper, visitkort m.m. skulle kunna se ut.
t

Varför behövs en grafisk profil?

Utan en grafisk profil eller tydligt satta regler för hur företaget ska kommunicera är det lätt att material och marknadsföring kan se olika ut varje gång. Det kan göra att mottagaren till och med måste fundera på vem avsändaren är eftersom de inte känner igen materialet.
Den grafiska profilen är till för att hjälpa till vid skapandet av allt material. Det stärker företagets och varumärkets igenkänningsfaktor och ger ett mer professionellt intryck.

 

Capace Media 

Östra Varvsgatan 42,

211 13 Malmö

info@capace.se

010-20 70 570