Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25e maj och gäller i hela EU. GDPR betyder The General Data Protection Regulation och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Alla företag som lagrar personuppgifter behöver informera om detta. Framför allt gäller det att ha koll på informationen som ni lagrar. I förordningen finns något som kallas inbyggt dataskydd och dataskydd som standard vilket i korthet betyder att ni måste känna er data, och de system som hanterar informationen. Det är inte heller något som företaget kan lägga över på en it-leverantör. Varje organisation måste själva ställa sig en rad frågor, och hitta svaren. Varför har ni precis de här uppgifterna, hur samlas de in och vem har tillgång till dem? Ni bör göra en riskbedömning.

För dig som vill lägga in en text om GDPR på din hemsida så hjälper vi gärna till. Här nedan kommer en guide för vad du ska tänka på när du skriver texten om GDPR:

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen/fordjupninginomspecialomraden/gdprforkommunikatorer/informationstext.15074.html

Capace Media

GDPR

 

Capace Media 

Östra Varvsgatan 42,

211 13 Malmö

info@capace.se

010-20 70 570